AnDental

MDDr. Katarína Antalová

V našej ambulancii spracovávame údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 (GDPR)